Темное дело. Т. 1


Мы рады представить отечественному и зарубежному читателю собрание сочинений последнего из остававшихся в забвении русских классиков – Николая Петровича Вагнера (1829–1907). Известный в наши дни лишь благодаря сборнику детских сказок, публикуемых в основном в интернете, этот выдающийся мастер отечественной прозы свыше 100 лет пребывал в неизвестности, за засовами спецхранов, и лишь сейчас широкая публика имеет возможность ознакомиться с его незаурядными повестями, рассказами и единственным романом «Тёмное дело». Роман этот, называемый иногда «Тёмный путь» – наверное самый объёмистый, непонятый и противоречивый труд замечательного русского писателя, натуралиста и сказочника Николая Петровича Вагнера (1839-1907). С чьей-то лёгкой руки к имени этого выдающегося творения русского гения был приляпан ярлык антисемитизма, что позволило позже троцкистским недобиткам включить этот роман в число запрещённых к печати. В последующие 130 лет после его первого издания роман «Тёмное дело» настолько выветрился из памяти последующих поколений, что странно даже не то, что он нашёлся в недрах спецхрана, а то, что он нашёлся в его подлинном, действительном состоянии, без купюр и помарок. Это позволило понять, как одна отдельная диаспора, находясь в составе чужой страны, способна, благодаря своей сплочённости и широко разветвлённой сети эмиссаров, привести целую страну к поражению в войне. Спустя ещё 60 лет тем же способом эта страна даже утратила государственность, но сам автор, – хвала небесам! – этого пугающего повторения собственного пророчества уже не увидел. Итак, глазам читателя наконец предстаёт 4х-томная эпопея о судьбах России, русского дворянства, русского крестьянства и еврейства в период Кавказской войны, накануне Крымской войны и после неё. Читайте сагу «Тёмное дело», о том пути, который вёл нашу страну к неминуемой погибели, но вывел на торную дорогу обновления и возвышения Российской империи.

Чортова корчма (збірка)


Ця збірка видана 1915 року у місті Вінніпезі (провінція Манітоба, Канада, де майже півтора сторіччя мешкає велика українська громада), видавництвом української діаспори «Руська Книгарня». До збірки увійшли чотири твори різних авторів і різних жанрів: історична притча Льва Толстого «Асирійський цар Асархадон», фольклорна оповідка Олекси Стороженка «Чортова корчма», балада Бориса Грінченка «Лесь преславний гайдамака» та арабсько-персидська казка «Історія про грецького князя і чудесного лікаря Дубана». Твори поєднує наявність цікавих і повчальних фабул.

Банкир-анархист и другие рассказы


Фернанду Пессоа (1888–1953) достаточно давно известен отечественному читателю как поэт. Первые переводы его стихотворений на русский язык появились в 1970-е годы, сначала их было немного, затем накопился достаточный объем для первого отдельного издания, которое вышло в свет в 1978 году. Позднее появилось еще несколько изданий, но ни в одном из них не была представлена проза поэта, которая занимает существенное место в его наследии и с точки зрения количественной, и с точки зрения литературного качества и значимости. Эта книга — первый опыт издания прозаических произведений Ф. Пессоа в переводе на русский язык.

Шумовиння днів


  Борис Віан — вельми непересічна й колоритна постать у французькій літературі XX сторіччя. Невизнаний і зневажений за життя, він своїми творами здобув гучну посмертну славу. Віан витворює свій власний образ дійсності, шо спирається не так на реальний досвід, як на певний «культурний код». Його химерна, пародійно-гротескова проза відкриває читачеві особливий фантастичний світ.

Червона трава


 Борис Віан (1920–1959) – вельми непересічна й колоритна постать у французькій літературі XX століття. Невизнаний і зневажений за життя, він здобув своїми творами гучну посмертну славу. Його романи «Шумовиння днів» (1946), «Осінь у Пекіні» (1947), «Червона трава» (1950), «Серцедер» (1953), збірник оповідань «Мурашки» (1949) дотепер перевидаються у Франції величезними тиражами, їх перекладено багатьма мовами світу.

 Віан витворює свій власний образ дійсності, що спирається не так на реальний досвід, як на певний «культурний код». Його химерна, пародійно-гротескова проза вводить читача в особливий фантастичний світ, який, проте, щонайтісніше співвідноситься з навколишньою дійсністю, а його умовні, маріонеткові персонажі відзначаються разючою людською вірогідністю своїх перечувань. Можливо, не кожному читачеві заімпонує така вигадлива письменницька манера, однак познайомитися з цим своєрідним явищем літератури, безперечно, має бути цікаво.

 Перекладено за виданням: Boris Vian. L’herbe rouge. Roman. – Jean-Jacques Fauvert editeur, 1962.

 © ВСЕСВІТ. – 1994. – № 4.

 © Владислав БОРСУК, переклад з французької, 1994. 

 

Вибрані новели (вид. 1928 р.)


Збірка новел «Вибрані твори» Едґара Аллана По, видана 1928 року у Харкові видавництвом ДВУ. Книга складається з 19 новел Е. По у перекладах Майка Йогансена і Бориса Ткаченка та вступної статті Йогансена. Хоча книга називається «Вибрані твори», на цьому сайті вона викладена під зміненою назвою «Вибрані новели», бо продавці іншої книжки з заголовком «Вибрані твори» (збірки з трьох віршів) блокують книжки з тією ж назвою.

Вибрані твори (вид. 1928 р.)


Збірка вибраних новел Едґара По в українських перекладах Майка Йогансена і Бориса Ткаченка з передмовою Майка Йогансена. Книгу видано 1928 року у Харкові видавництвом ДВУ.

Собрание сочинений. Последнее лето Форсайта: Интерлюдия. В петле


Джон Голсуорси (1867–1933) – выдающийся прозаик и драматург, один из ведущих писателей-реалистов в английской литературе XX в. Сын крупного юриста и сам юрист, Голсуорси оставил эту профессию ради литературной работы. В своих романах, рассказах, эссе писатель ярко и правдиво изобразил лицемерие, эгоизм, снобизм и торжество предрассудков в частной и общественной жизни своих соотечественников. Из его драматических произведений наиболее значительны «Серебряная коробка» (1906), «Мертвая хватка» (1920), «Верность» (1922). Признание и слава пришли к Голсуорси при жизни. Он много лет был президентом крупнейшего объединения писателей – ПЕН-клуба. В 1932 г. ему была присуждена Нобелевская премия. В данном томе публикуются новелла-интерлюдия «Последнее лето Форсайта» (1918) и роман «В петле» (1920), входящие в состав трилогии «Сага о Форсайтах», которая стала вершиной творчества Голсуорси.

Собрание сочинений. Пробуждение: Интерлюдия; Сдается внаем


Джон Голсуорси (1867–1933) – выдающийся прозаик и драматург, один из ведущих писателей-реалистов в английской литературе XX в. Сын крупного юриста и сам юрист, Голсуорси оставил эту профессию ради литературной работы. В своих романах, рассказах, эссе писатель ярко и правдиво изобразил лицемерие, эгоизм, снобизм и торжество предрассудка в частной и общественной жизни своих соотечественников. Из его драматических произведений наиболее значительны «Серебряная коробка» (1906), «Мертвая хватка» (1920), «Верность» (1922). Признание и слава пришли к Голсуорси при жизни. Он много лет был президентом крупнейшего объединения писателей – Пен-клуба. В 1932 г. ему была присуждена Нобелевская премия. В данном томе публикуются новелла-интерлюдия «Пробуждение» (1920) и роман «Сдается внаем» (1921), завершающие трилогию «Сага о Форсайтах».

Собрание сочинений. Встречи: Интерлюдия. Лебединая песня


Джон Голсуорси (1867–1933) – выдающийся прозаик и драматург, один из ведущих писателей-реалистов в английской литературе XX в. Сын крупного юриста и сам юрист, Голсуорси оставил эту профессию ради литературной работы. В своих романах, рассказах, эссе писатель ярко и правдиво изобразил лицемерие, эгоизм, снобизм и торжество предрассудков в частной и общественной жизни своих соотечественников. Из его драматических произведений наиболее значительны «Серебряная коробка» (1906), «Мертвая хватка» (1920), «Верность» (1922). Признание и слава пришли к Голсуорси при жизни. Он много лет был президентом крупнейшего объединения писателей – ПЕН-клуба. В 1932 г. ему была присуждена Нобелевская премия.

В данном томе публикуются новелла-интерлюдия «Встречи» (1927) и роман «Лебединая песня» (1928), завершающие трилогию «Современная комедия».