ΙΛΙΑΣ (Илиада)

Гомер (EL)
Рейтинг 0
 • Понравилось: 0
 • В библиотеках: 0
 • 1539
 • 0
 • 0

Скачать книгу в формате:

Аннотация

Гомер. "Илиада" (ΙΛΙΑΣ) на древнегреческом языке.

 

В поэме описывается долголетняя осада Трои ахейцами, окончившаяся её взятием благодаря хитрости Одиссея.

 

Η Ιλιάδα (Ιλιάς) είναι ένα από τα ομηρικά έπη, μαζί με την Οδύσσεια και σώζεται ολόκληρη στις μέρες μας. Η σύνθεσή της, που κατά την παράδοση έγινε από τον Όμηρο, τοποθετείται στον 8ο αιώνα π.Χ. και βασίζεται στην παράδοση προφορικής σύνθεσης και απαγγελίας ηρωικών ποιημάτων που είχε αναπτυχθεί τους προηγούμενους αιώνες. Το ποίημα, που περιγράφει κάποια γεγονότα του δέκατου και τελευταίου χρόνου της πολιορκίας της Τροίας (Ιλίου) από τους Έλληνες (Αχαιοί ή Αργείοι ή Δαναοί στο έπος), είναι γραμμένο σε δακτυλικό (ή ηρωικό) εξάμετρο σε έντεχνη ποιητική γλώσσα και αποτελείται από 15.689 στίχους.

ЕЩЕ
Отзывы

Популярные книги

Читатель! Мы искренне надеемся, что ты решил читать книгу "ΙΛΙΑΣ (Илиада)" Гомер (EL) по зову своего сердца. В ходе истории наблюдается заметное внутреннее изменение главного героя, от импульсивности и эмоциональности в сторону взвешенности и рассудительности. Темы любви и ненависти, добра и зла, дружбы и вражды, в какое бы время они не затрагивались, всегда остаются актуальными и насущными. Казалось бы, столь частые отвлеченные сцены, можно было бы исключить из текста, однако без них, остроумные замечания не были бы столь уместными и сатирическими. В процессе чтения появляются отдельные домыслы и догадки, но связать все воедино невозможно, и лишь в конце все становится и на свои места. Грамотно и реалистично изображенная окружающая среда, своей живописностью и многообразностью, погружает, увлекает и будоражит воображение. Не остаются и без внимания сквозные образы, появляясь в разных местах текста они великолепно гармонируют с основной линией. Долго приходится ломать голову над главной загадкой, но при помощи подсказок, получается самостоятельно ее разгадать. В главной идее столько чувства и замысел настолько глубокий, что каждый, соприкасающийся с ним становится ребенком этого мира. Сюжет произведения захватывающий, стилистически яркий, интригующий с первых же страниц. Невольно проживаешь книгу – то исчезаешь полностью в ней, то возобновляешься, находя параллели и собственное основание, и неожиданно для себя растешь душой. "ΙΛΙΑΣ (Илиада)" Гомер (EL) читать бесплатно онлайн очень интересно, поскольку затронутые темы и проблемы не могут оставить читателя равнодушным.

Читать ΙΛΙΑΣ (Илиада)

Новинки

Любовь на перекрестке миров
 • 1
 • 0
 • 0

Аннотация:

Встретить свою любовь в нашей стремительно мчащейся жизни, увы, трудно, а уж тем более найти ее с...

Фрагмент — 0 стр.

Встретить свою любовь в нашей стремительно мчащейся жизни, увы, трудно, а уж тем более найти ее с...

Девять историй о любви
 • 2
 • 0
 • 0

Аннотация:

В больничной палате хирургического отделения встречаются восемь женщин разного возраста. Влюбленн...

Фрагмент — 3 стр.

В больничной палате хирургического отделения встречаются восемь женщин разного возраста. Влюбленн...

Зачем тебе умирать? Как выжить в мире пищевого мусора
 • 6
 • 0
 • 0

Жанр: Разное

Аннотация:

Книга, которую вы держите в руках, поможет вам не только изменить питание и подход к нему, она по...

Фрагмент — 7 стр.

Книга, которую вы держите в руках, поможет вам не только изменить питание и подход к нему, она по...

Пространство жизни. Том 2
 • 2
 • 0
 • 0

Жанр: Разное

Аннотация:

Едва ступни ног начинают ощущать земную твердь, как мы тут же пытаемся ощутить пространство вокру...

Фрагмент — 24 стр.

Едва ступни ног начинают ощущать земную твердь, как мы тут же пытаемся ощутить пространство вокру...

Прелести жизни. Книга вторая. Цена жизни. Том 8
 • 3
 • 0
 • 0

Жанр: Разное

Аннотация:

Когда мы можем здраво рассуждать о цене жизни, то мы можем жить среди себе подобных. В противном ...

Фрагмент — 27 стр.

Когда мы можем здраво рассуждать о цене жизни, то мы можем жить среди себе подобных. В противном ...

Басни обо всём
 • 4
 • 0
 • 0

Жанр: Разное

Аннотация:

Начните читать эту книгу, и Вы узнаете: как вредно слушать глупые  и коварные советы, чего не над...

Фрагмент — 6 стр.

Начните читать эту книгу, и Вы узнаете: как вредно слушать глупые  и коварные советы, чего не над...

Малеево. Одна земля – две истории
 • 3
 • 0
 • 0

Аннотация:

Народный фильм о Калужской земле, на которой переплелись судьбы и время, подвиг в Великой Отечест...

Фрагмент — 3 стр.

Народный фильм о Калужской земле, на которой переплелись судьбы и время, подвиг в Великой Отечест...